ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΤΗΝ ISOMAT


ISOMAT A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ
Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ.: 210 5597600, E-mail: info@isomat.gr
Τμήμα Παραγγελιών
Τηλ.: 22620 56407, E-mail παραγγελιών: sales@isomat.gr
Τεχνική Υποστήριξη
Από σταθερό και κινητό τηλ.: 210 5598700
E-mail: support@isomat.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου, Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ.: 2310 576000, E-mail: info@isomat.gr
Τμήμα Παραγγελιών
Τηλ.: 2310 576001, E-mail: sales@isomat.gr
Τεχνική Υποστήριξη
Από σταθερό και κινητό τηλ.: 2310 576002
E-mail: support@isomat.gr

www.isomat.gr/