ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προστατεύω το περιβάλλον

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ISOMAT THERMOSYSTEM συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς μειώνουν δραστικά τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, η οποία προκύπτει από τη χρήση καυσίμων για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου. Συγκεκριμένα, συμβάλλουν στη μείωση εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπογόνων ουσιών, όπως τα οξείδια του θείου και του αζώτου, που θεωρούνται υπεύθυνα για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου.