ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ευκολία εφαρμογής σε 6 στάδια

Στη συνέχεια διαστρώνουμε την κόλλα (ISOMAT AK-T35) στη θερμομονωτική πλάκα (EPS, XPS, ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ) με 2 τρόπους:

α) Καθολικά στην επιφάνεια της πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα, αν το υπόστρωμα είναι ομαλό.

β) Περιμετρικά της πλάκας και στο κέντρο της, σε 2 ή περισσότερα σημεία, με μυστρί, αν το υπόστρωμα είναι ανώμαλο.