ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ευκολία εφαρμογής σε 6 στάδια

Την επόμενη μέρα γίνεται μηχανική στερέωση των πλακών (EPS, XPS, ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ) με βύσματα μήκους ανάλογου με το πάχος της πλάκας και το είδος του υποστρώματος.