KORACI UGRADNJE
SISTEMA

laka ugradnja u 6 koraka

Postavljamo noseću aluminijumsku lajsnu horizontalno oko zgrade i paraleleno sa tlom, i pričvrstimo je za podlogu specijalnim ankerima (2 komada/metar).